Makale Arşivi: Vahit Güntay

Beklentilerin Üstünde Bir Siber Saldırı; “Wannacry”

Beklentilerin Üstünde Bir Siber Saldırı; “Wannacry”

17 Mayıs 2017 - 6:49 pm 0 yorum

12 Mayıs 2017 itibariyle etkinliğini hissettiren “Wannacry” fidye yazılımı (ransomware) ya da kendi içerisinde daha karışık özellikleri barındıran siber saldırı küresel bir sorunun tekrar gündeme taşınmasına sebep olmuştur. Siber saldırıların beklenmedik travması, hissettirmediği boyutlarıyla nasıl küresel bir soruna dönüştüğünü gözler önüne serdi. Başta Çin, Hindistan ve Rusya olmak üzere; ABD’denDevamını Oku

Siber Politikalarda (Cyberpolitics) devletlerin çıkmazı

Siber Politikalarda (Cyberpolitics) devletlerin çıkmazı

5 Şubat 2017 - 9:45 am 0 yorum

Siber güvenlik perspektifi ve alana ilişkin çalışmalar, uluslararası ilişkiler temelinde yeni bir boyutu ortaya çıkarmıştır. Farklı yaklaşımlarla tartışılan boyut, siber saldırı ve savunma teknikleriyle gelecek açısından bir vizyon oluşturmaktadır. Teorik bir zemine de oturtulmaya çalışılan siber güvenlik ve devletlerin bu yöndeki algıları politik alanda geliştirilmeye oldukça müsait gözükmektedir. Sunulan verilerDevamını Oku

Ponemon Enstitüsü Siber Güvenlik Çalışmaları Hakkında Neler Diyor?

Ponemon Enstitüsü Siber Güvenlik Çalışmaları Hakkında Neler Diyor?

19 Ekim 2016 - 8:30 am 0 yorum

Değişen ve gelişen dünyanın ortaya çıkarmış olduğu girişimler ve yenilikler, teknolojik olarak uluslararası aktörlerin saldırı ve savaş stratejilerini de etkilemiştir. Bu durum an itibariyle o kadar gelişmiştir ki,  siber saldırıların zamana ve mekana göre bir kapasitesi olmuştur. Tartışılan ve tam olarak adının koyulamadığı boyut ise, yaşanılanların tek taraflı bir saldırıDevamını Oku

Güç dengesi yaklaşımıyla siber ittifaklar mümkün mü?

Güç dengesi yaklaşımıyla siber ittifaklar mümkün mü?

8 Temmuz 2016 - 11:10 am 0 yorum

Savaşlar arasında bir ayrım yapmak ne kadar mümkündür? Eğer bir ayrım yapılacaksa anlamlı olup olmadığını anlamak için farklı savaşların farklı sonuçları ve etkileri olup olmadığını da deneysel olarak incelememiz gerekecektir. Özellikle günümüz çalışmalarına baktığımızda birçok araştırmacının da bu konuda zorlandığını ve teorik olarak, tipolojik anlamda[1] bir sınıflandırmadan kaçındığını görmekteyiz. BununDevamını Oku

“Beşinci savaş ortamının” hukuku olur mu?

“Beşinci savaş ortamının” hukuku olur mu?

28 Mayıs 2016 - 10:07 am 0 yorum

“Savaş” kavramının algısal düzeyi, tarih boyunca fiziki unsurların çarpışması olarak karşımıza çıkmıştır. Artık kara, deniz, hava ve uzay ortamının yanında siber uzayda yapılan savaşlar dikkat çekici boyutlarda ele alınıyor ve etkilediği yön siyasi, kültürel ve ekonomik unsurlarla da daha çetin bir hal alıyor. Beşinci bir savaş ortamı olarak görülen buDevamını Oku

Tırmanma (Escalation) sorununun artık yeni bir düzlemi var: Siber çağ

Tırmanma (Escalation) sorununun artık yeni bir düzlemi var: Siber çağ

26 Nisan 2016 - 8:30 am 0 yorum

Uluslararası ilişkilerde halihazırda “Atom Çağı” için bahsedilen ve stratejik bir terim olarak var olan tırmanma (escalation) atom silahlarının ve türevlerinin, sahip olduğu kapasitenin önüne geçilemediği ve hızlanmasının önünde bir engelin olmadığı durumu ifade etmektedir. Çeşitli kaynaklarda karşı tarafın hareketlerinin izlenerek askeri imkanların hesaplı bir şekilde arttırılması, cepheye sevkiyatın fazlalaştırılması, savaşDevamını Oku

Siber Dengesizlik mi yoksa Güç Asimetrisi mi?

Siber Dengesizlik mi yoksa Güç Asimetrisi mi?

21 Mart 2016 - 11:21 am 2 yorum

Uzay boşluğunun görünmeyen dalgaları arasındaki mücadelede makro savaş teorileri açısından bakacak olursak, güç sahibi olmak isteyen her aktörün en azından yeterli gücün(!) sahibi olunması açısından siber araçları da kullandığı bir gerçektir. Bu gerçekliğin savaş ve mücadele arzusunu daha da arttırdığı ya da dengeyi oluşturduğu yaklaşımları ise tartışma konusudur. Güç dengesiDevamını Oku

Hobbes’un Leviathan’ı karanlıkların otoritesindeki siber uzay mı olacak?

Hobbes’un Leviathan’ı karanlıkların otoritesindeki siber uzay mı olacak?

21 Şubat 2016 - 8:30 am 0 yorum

Politzer “Felsefenin Temel İlkeleri” adlı eserinde felsefe ile ilgili şöyle bir tanım yapıyor: “Felsefe çok kez şöyle görünür: gerçeklikle ilgisi olmayan bir fikir oyunu; birkaç bilgicin ayrıcalığında olan karanlık bir oyun; ve alınteriyle yaşayan insanlara pek de yararı olmayan herhalde tehlikeli bir oyun.” Ve de devam ediyor: “…Bütün bu düşünceler,Devamını Oku

Siber güvenlik yeni bir zorlayıcı diplomasi aracı olabilir mi?

Siber güvenlik yeni bir zorlayıcı diplomasi aracı olabilir mi?

14 Aralık 2015 - 8:30 am 0 yorum

Güvenlik kavramı devlet olarak örgütlenen bir toplumun düzen ve güvenirlik içinde olması durumunu ifade etmektedir. Uluslararası güvenlik ise, bu durumun birden fazla uluslararası aktör arasındaki uyumundan ve çatışmasından doğmaktadır. Bu çatışmanın boyutu, tek taraflı bir saldırıdan oluşabileceği gibi çok taraflı bir uyumsuzluk sonrası karşılıklı müdahalelerin ortaya çıkmasıyla derinleşebilir. Tarihsel süreçDevamını Oku