Post Tagged with: "Vahit Güntay"

Coronavirüs günlerinde sosyal alandan siber alana İtalya’nın kâbusu devam ediyor

Coronavirüs günlerinde sosyal alandan siber alana İtalya’nın kâbusu devam ediyor

12 Mayıs 2020 at 7:29 am 0 comments

Coronavirüs (COVID-19) salgını; ekonomik, sosyal ve politik sistemlere verilen zararlara ek olarak elbette sağlık alanında da büyük bir deprem etkisi yarattı. Bahsedilen tüm sistemleri birbirine bağlayan siber alan da nasibini aldı virüsten. Çünkü bu tehdit nedeniyle, büyük ölçekte tüm çalışanlar evlerine kapandı ve eğitim uzaktan yapılmaya çalışıldı. Sağlık sistemine dahaRead More

Siber Politikalarda (Cyberpolitics) devletlerin çıkmazı

Siber Politikalarda (Cyberpolitics) devletlerin çıkmazı

5 Şubat 2017 at 9:45 am 0 comments

Siber güvenlik perspektifi ve alana ilişkin çalışmalar, uluslararası ilişkiler temelinde yeni bir boyutu ortaya çıkarmıştır. Farklı yaklaşımlarla tartışılan boyut, siber saldırı ve savunma teknikleriyle gelecek açısından bir vizyon oluşturmaktadır. Teorik bir zemine de oturtulmaya çalışılan siber güvenlik ve devletlerin bu yöndeki algıları politik alanda geliştirilmeye oldukça müsait gözükmektedir. Sunulan verilerRead More

Ponemon Enstitüsü Siber Güvenlik Çalışmaları Hakkında Neler Diyor?

Ponemon Enstitüsü Siber Güvenlik Çalışmaları Hakkında Neler Diyor?

19 Ekim 2016 at 8:30 am 0 comments

Değişen ve gelişen dünyanın ortaya çıkarmış olduğu girişimler ve yenilikler, teknolojik olarak uluslararası aktörlerin saldırı ve savaş stratejilerini de etkilemiştir. Bu durum an itibariyle o kadar gelişmiştir ki,  siber saldırıların zamana ve mekana göre bir kapasitesi olmuştur. Tartışılan ve tam olarak adının koyulamadığı boyut ise, yaşanılanların tek taraflı bir saldırıRead More

Güç dengesi yaklaşımıyla siber ittifaklar mümkün mü?

Güç dengesi yaklaşımıyla siber ittifaklar mümkün mü?

8 Temmuz 2016 at 11:10 am 0 comments

Savaşlar arasında bir ayrım yapmak ne kadar mümkündür? Eğer bir ayrım yapılacaksa anlamlı olup olmadığını anlamak için farklı savaşların farklı sonuçları ve etkileri olup olmadığını da deneysel olarak incelememiz gerekecektir. Özellikle günümüz çalışmalarına baktığımızda birçok araştırmacının da bu konuda zorlandığını ve teorik olarak, tipolojik anlamda[1] bir sınıflandırmadan kaçındığını görmekteyiz. BununRead More

“Beşinci savaş ortamının” hukuku olur mu?

“Beşinci savaş ortamının” hukuku olur mu?

28 Mayıs 2016 at 10:07 am 0 comments

“Savaş” kavramının algısal düzeyi, tarih boyunca fiziki unsurların çarpışması olarak karşımıza çıkmıştır. Artık kara, deniz, hava ve uzay ortamının yanında siber uzayda yapılan savaşlar dikkat çekici boyutlarda ele alınıyor ve etkilediği yön siyasi, kültürel ve ekonomik unsurlarla da daha çetin bir hal alıyor. Beşinci bir savaş ortamı olarak görülen buRead More