SektörelTürkiye

Kitap tanıtımı: Türkiye’de ve dünyada siber güvenlik, Barış Çeliktaş

Yazar Barış Çeliktaş, Türkiye’de ve Dünyada Siber Güvenlik isimli kitabı ile günümüzün dikkat çeken alanlarından biri olan siber güvenlik konusunu uluslararası ilişkiler ekseninde kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Ülkemizi de yakından ilgilendiren değerlendirme ve sonuçlara yer verilen kitabın, bu alanda çalışan, araştırmalar yapan okuyuculara önemli bir kaynak teşkil etmesi bekleniyor.

İçinde bulunduğumuz bilgi çağı, siber güvenliğin birçok kurum, kuruluş ve kişiler tarafından yapılan faaliyetlerin ayrılmaz parçası olmasına, bilgi ve iletişim teknolojilerinin çok hızlı bir şekilde gelişmesine ve bu teknolojiler tarafından sunulan hizmetlerin her alanda yaygınlaşmasına yol açmıştır. Siber uzay, bu gelişmelerle birlikte siber saldırı ve tehditlere açık bir hale gelmiş, organize suç ve terör örgütleri için bir eylem merkezine dönüşmüştür.

Geleneksel güvenlik anlayışını terk etmek zorunda kalan kurum kuruluş, uluslararası örgüt ve devletler, kritik altyapıları ile bilgi ve iletişim teknolojilerini bu tehditlere karşı koruyabilmek için siber güvenlik ve savunma konusundaki faaliyetlerini hızlandırmak durumunda kalmışlardır. Siber uzaya yönelik saldırıların etkilerini en aza indirebilmek maksadıyla, kritik altyapıların tespit edilmesi, güvenliğinin sağlanması, alınan teknolojik ve hukuki tedbirlerin geliştirilmesi hususları ortaya çıkmıştır.

SİBER GÜVENLİĞİN ULULARARASI İLİŞKİLERDEKİ YERİ

Siber güvenlik, bilgi ve iletişim teknolojilerinin çok hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, kurum, uluslararası örgüt ve devletlerin en önemli gündem maddelerinden biri hâline gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerine olan bağımlılık devam ettikçe, siber güvenlik öncelikli güvenlik alanlarından biri olacak, gelecekte de önemini sürdürecektir.

Kitabın birinci bölümünde, siber güvenliğin temel bileşenlerini oluşturan siber uzay, siber saldırı, siber tehdit, siber suç, siber terör, siber caydırıcılık, siber istihbarat, siber casusluk, siber savaş tanımları ile birlikte siber güvenliğin ortaya çıkışı ve uluslararası ilişkilerdeki yeri ve öneminden detaylı bir şekilde bahsedilmiştir.

Kitabın ikinci bölümünde, siber uzayın, vazgeçilmez unsuru olan siber silahlar hakkında genel bilgi verilmiş, siber saldırı türleri, bu saldırı ve tehditlere karşı korunma ve savunma yöntemleri ile son zamanlarda uluslararası ilişkilerde yaşanan siber saldırı olaylarından detaylı bir şekilde bahsedilmiştir.

Kitabın üçüncü bölümünde, siber saldırı ve tehditlerin her geçen gün artarak ciddi boyuta ulaştığı günümüzde, ABD, Rusya, Çin ve İsrail gibi ülkeler ile AB ve NATO gibi uluslararası örgütlerin ve Türkiye’de siber güvenlik politika ve kurum çalışmalarının son durumları hakkında bilgi verilmiş, Türkiye’de ve dünyada siber güvenliğe olan bakış açıları ve bu konuya ne derece önem verdikleri konusunda okuyucular aydınlatılmıştır.

SİBER GÜVENLİK GÜÇ VE KAPASİTELERİ SIRALAMASI

Kitabın son bölümünde ise, yazar, açık kaynak verileri ve araştırma şirketleri tarafından yapılan istatistiki çalışmaları derlemiş, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 16 farklı ülkenin siber savunma, siber saldırı güçleri ile birlikte siber uzaya olan bağımlılıkları dahil edilerek Siber Güvenlik Güç ve Kapasiteleri Sıralaması oluşturulmuştur. Bu sayede Türkiye’nin siber güvenlik güç ve kapasiteleri ile dünyadaki konumu belirlenerek, okuyucularında ulusal siber güvenlik hakkında farkındalık sağlanmaya çalışılmıştır.

Kitapta, bilimsel makale, dergi ve kitapların yanı sıra AB, NATO gibi uluslararası örgütler ile ABD, Rusya ve Çin gibi ülkelerin yayınladığı raporlardan faydalanılmıştır. Kitabın son bölümünde birçok istatistiksel analiz ve siber güvenlik şirketlerinin verilerine başvurulmuştur. Ayrıca, güncel gelişmelerden, internet odaklı açık kaynaklardan, gazete haberlerinden ve üst düzey yetkililerin demeçlerinden de faydalanılmıştır.

Yazarın altını vurgulayarak çizdiği amaçlarından biri, okuyucularını siber güvenlik ve uluslararası ilişkilerdeki önemi konularında bilgilendirmek ve yüksek farkındalık ve bilinç seviyesine ulaştırabilmektir.

DÜNYADAKİ ÖRNEKLER SERGİLENİYOR

Siber saldırıların ne olduğu ve bu saldırıların uluslararası ilişkilerde ne derecede etkili olduğunu anlayabilmek için dünyada yaşanmış siber saldırıların iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu sebeple kitapta dünyada yaşanmış siber saldırı örnekleri incelenmiş ve Türkiye için gelecekte karşılaşılabilecek siber olaylar öncesinde gerekli tedbirlerin alınması amaçlanmıştır. Yazarın savunduğu başka bir görüşe göre, Türkiye adına örnek teşkil edeceği düşünülen ülke ve uluslararası örgütlerin siber güvenlikle ilgili yapmış oldukları çalışmaların ve bu alanda almış oldukları tedbirlerin bilincinde olmak, Türkiye’nin durumunu görmek bağlamında önemlidir. Son olarak yazar kitabının, oluşturulmuş Dünya Siber Güvenlik Güç ve Kapasiteleri sıralaması ile siber güvenlik alanında Türkiye’den daha iyi durumda bulunan ülkelerin ileride yapılacak akademik çalışmalar veya araştırmalarda ayrıntılı olarak incelenerek Türkiye açısından olumlu katkılar sağlamasını amaçladığını da belirtmiştir.

Siber güvenlik alanında akademik anlamda ortaya çıkan nadir eserler arasına girdiğini düşündüğüm Türkiye’de ve Dünyada Siber Güvenlik isimli kitabın okuyucularında çok güzel etkiler yaratacağını ve bu alanda başucu kitabı niteliğinde olacağını değerlendirmekteyim.

Siber Bülten abone listesine kaydolmak için formu doldurunuz

BARIŞ ÇELİKTAŞ KİMDİR? 

2008 yılında Sistem/Elektronik Mühendisliği lisans diplomasıyla Kara Harp Okulu’ndan mezun olmuştur. 2014 yılında Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı’na dâhil olmuş, “Siber Güvenlik Kavramının Gelişimi ve Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme” başlıklı tezi ile 2016 yılında mezun olmuştur. 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilişim Uygulamaları Tezli Yüksek Lisans Programı’na başlayarak, “İmza ve Anomali Tabanlı Tespit Yöntemlerini Kullanarak Fidye Yazılımı Tespit ve Önleme Aracı Tasarımı” isimli İngilizce dilindeki tezi ile 2018 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi Doktora programına başlamış, ders yükünü tamamlamayı müteakip doktora yeterlik sınavını başarı ile geçmiştir. Halen çeşitli üniversitelerin Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programlarında siber güvenlik, kriptoloji ve bulut bilişim güvenliği üzerine dersler vermektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri kapsamında ağ ve sistem yönetimi, ağ ve sistem güvenliği, proje yönetimi, servis ve kalite yönetimi alanlarında uzmanlık sertifikaları bulunmaktadır. Hâlihazırda 3’üncü Kolordu (NRDC-T) Komutanlığında NATO Fonksiyon Alanları Yazılım Subayı olarak görev yaparken, Bulut Bilişim Güvenliği üzerine doktora tez çalışmalarına devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Hiçbir haberi kaçırmayın!

E-Bültenimiz ile gelişmelerden haberdar olun!

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu