Makale Arşivi: Uğur Ermiş

Siber uzay güçler dengesini değiştiriyor

Siber uzay güçler dengesini değiştiriyor

14 Mart 2016 - 8:30 am 0 yorum

ABD’li siyaset bilimci Joseph Samuel Nye, “Nuclear Lessons for Cyber Security” başlıklı makalesinde nükleer alan ve siber uzay arasında, bir önceki yazımızda irdelenen tüm benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyduktan sonra nükleer tarihten alınacak tecrübeyle, siber uzayın geleceğine ilişkin çıkarımlarda bulunmaktadır. Nye, nükleer çağın başında bu güce sahip devletlerin kabul etmediği işbirliğiniDevamını Oku

Nükleer dünyadan siber uzaya: İktidarın yeni boyutu

Nükleer dünyadan siber uzaya: İktidarın yeni boyutu

7 Şubat 2016 - 6:12 am 0 yorum

Joseph S. Nye, “Nuclear Lessons for Cyber Security” isimli makalesinde 1950’li yıllardan başlayarak ABD ve SSCB’nin nükleer silah sahibi olması sonrası bu silahların defansif ve ofansif kullanımı ile, misilleme ve kontrol altında tutulması gibi alanlarda geliştirdikleri on yıllar alan pratikleri incelemiştir. Bu incelemenin ardından da nükleer alandan alınacak derslerin siberDevamını Oku

Saldırganı tespit edememek caydırıcılığı öldürür mü?

Saldırganı tespit edememek caydırıcılığı öldürür mü?

30 Kasım 2015 - 8:30 am 0 yorum

Richard L. Kugler  “Deterrence of Cyber Attack”  isimli çalışmasında ABD özelinden hareketle siber caydırıcılığın mümkün olup olmadığını sorgulamaktadır. Kugler çalışmasında siber uzayda yapılan tüm saldırılarda caydırıcılığın mümkün olmadığını, buna karşın zarar verme potansiyeli olan saldırılara karşı caydırıcılığın yeterli olacağını iddia etmektedir. Bu bağlamda Kugler tespit/isnat problemine değinmiştir. Tespit/isnat problemi caydırıcılığınDevamını Oku

Siber caydırıcılık: Teoriği kolay pratiği zor

Siber caydırıcılık: Teoriği kolay pratiği zor

16 Kasım 2015 - 8:30 am 0 yorum

Will Goodman, “Cyber Deterrence Tougher Than Theory in Practise” adlı makalesinde siber caydırıcılık üzerine geliştirilen teorik yaklaşımların işlevselliğini sorgulamaktadır. Bu noktada siber saldırıların fiziksel katmandan bağımsız olmadığını öne süren Goodman, siber uzayda teorinin pratikten yoksun olduğunu belirtmektedir. Ona göre siber uzayda caydırıcılığın, teorisyenler tarafından tartışılmasının üç sebebi vardır. Bu sebeplerDevamını Oku

“Geleneksel caydırıcılığın siber alanda uygulanabilirliği” üzerine bir inceleme

“Geleneksel caydırıcılığın siber alanda uygulanabilirliği” üzerine bir inceleme

2 Kasım 2015 - 11:50 am 0 yorum

Patrick M. Morgan “Applicability of Traditional Deterrence Concepts and Theory to the Cyber Realm” adlı çalışmasında klasik caydırıcılığın ilkelerini ortaya koyarak, Soğuk Savaş boyunca klasik caydırıcılığın nasıl işlediğini incelemiştir. Ardından bu ilkelerin siber uzaya uygulanması noktasında oluşacak problemleri ortaya koyan Morgan, siber uzayda caydırıcılığı sağlayabilmek için gereken olası girişimleri çalışmasındaDevamını Oku

‘Siber Savaş ve Caydırıcılık: Zorluklar ve Trendler’ üzerine bir inceleme

‘Siber Savaş ve Caydırıcılık: Zorluklar ve Trendler’ üzerine bir inceleme

11 Ekim 2015 - 10:29 pm 0 yorum

Amir Lupovici’nin “Cyber Warfare and Deterrence: Trends and Challanges in Research” adlı çalışmasında siber uzayda devletler tarafından caydırıcılığın sağlanıp sağlanamayacağını sorgulamaktadır. Lupovici’ye göre caydırıcılığın başarılı olabilmesi için kapasitenin (defansif kapasite) ve tehdidin gerçekliğinin olması bunun yanında muhtemel rakibe tehdidin başarılı bir şekilde iletilebilmesi gerekmektedir. Caydırıcılığa ilişkin ortaya konulan bu üçDevamını Oku

Hibrid Savaş ve Siber Uzay

Hibrid Savaş ve Siber Uzay

6 Mayıs 2015 - 11:00 am 0 yorum

9 Kasım 2012’de Rusya Federasyonu(RF) Genel Kurmay Başkanlığı görevine getirilen General Valery Gerasimov, “hibrid savaş” olarak kavramsallaştırılan stratejinin mimarı kabul edilmektedir. “Gerasimov Doktrini” olarak da adlandırılan hibrid savaş, “non-linear” war, “kirli savaş” gibi farklı isimlerle de anılmaktadır. Gerosimov hibrid savaş kavramına ilişkin düşüncelerini 27 Şubat 2013’te Military-Industrial Kurier Dergisi’nde yayınlananDevamını Oku

Siber Uzayda Caydırıcılık Üzerine

Siber Uzayda Caydırıcılık Üzerine

30 Mart 2015 - 11:00 am 0 yorum

Siber uzayın kullanımının giderek yaygınlaştığı günümüzde, devletlerin siber uzayı caydırıcılık stratejilerinin bir parçası olarak kullanıp kullanamayacağı büyük bir tartışma konusudur. Bu tartışmanın sonuçları “evet” yada “hayır” gibi cevapları vermemektedir. Bunun da ötesinde “hangi aktöre/aktörlere karşı”, “nasıl”, “hangi kontrol mekanizmaları üzerinden” gibi farklı soruların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bilindiği üzere caydırıcılık,Devamını Oku

Siber tehdit algısı köpürtülüyor mu?

Siber tehdit algısı köpürtülüyor mu?

22 Şubat 2015 - 11:00 am 0 yorum

Hiç şüphesiz son yılların en popüler konularından biri de siber uzay ve buna bağlı ortaya çıkan yeni olasılıklardır. Bu popülerlik bir yandan siber uzayla ilgili bireylerde yüzeysel bir bilinç oluştururken öte yandan yüzeysel bilincin getirdiği yarı-cahillik kendi içerisinde tehlikeleri de barındırmaktadır.  ABD’nin oldukça popüler TV dizilerinden Naval Crime Investigation Service:Devamını Oku

Siber Uzay ve Ulus-Devlet Egemenliğinin Yeniden Sorgulanması

Siber Uzay ve Ulus-Devlet Egemenliğinin Yeniden Sorgulanması

20 Ocak 2015 - 11:00 am 0 yorum

Güç, tarih boyunca farklı düzeylerdeki aktörler (veya aktör grupları) arasında el değiştirmiştir. Modern uluslararası sistemin temellerinin atıldığı 1648 Westphalia Barış Antlaşmaları öncesi Pre-Westphalian Dönem’de güç; dini aktörler, Orta Çağ’dan kalma yerel otoriteler ve imparatorluk/krallıklar arasında bölüşülmüştür. Westphalian Dönemde ise imparatorluklar/krallıklar sistemin diğer aktörlerine baskın gelmiş ve merkezileşen yönetimler yerel otoriteleriDevamını Oku